Eco-Anxiety

Callum shaw 7 SE389k UV Gw unsplash

De term wordt gebruikt om ervaringen die te maken hebben met de klimaatcrisis te omschrijven. Deze defenitie linkt eco-anxiety met een algemene bezorgdheid, angst of ongerustheid, voornamelijk gerelateerd met het geloof dat de ecologische basis van het systeem op instorten staat.

De meest voorkomende vorm van eco-anxiety is ongerustheid over het klimaat en dus gelinkt aan de ernst van de ecologische crisis. Deze ongerustheid wordt getriggerd door de opeenstapeling van extreme natuurrampen (zoals hittegolven, tyfonen en hevige regenvlagen) en de gevolgen op de grond (zoals periodes van lange droogte, overstromingen, woestijnvorming en verlies aan biodiversiteit) en in onze maatschappij (onzekerheid over voedsel en water, economische instabiliteit, gedwongen migratie…).

IMG 2955

De fysieke impact van klimaatverandering kun je onmogelijke negeren, maar experten worden steeds ongeruster over een ander, minder duidelijk, gevolg van deze crisis: de stress die het meebrengt voor mensen over de hele wereld. Met name voor kinderen en jongeren.

Hoewel eco-anxiety niet gezien wordt als medische conditie, defineerde de APA (American Psychological Association) het als “een chronische angst voor het lot van ons klimaat” (Clayton et al. 2017).

Als je hierover meer te weten wilt komen, mis dan zeker niet de Fair Fashion talk met Jeroen Lapeere in De Centrale op Zaterdag 23 april.